Càng là con ông cháu cha thì càng phải cống hiến xuất sắc cho đất nước, chứ không phải ỷ lại con ông cháu cha để hướng nhiều ưu đãi cho mình.

0 Shares