Người VN mua rất nhiều hàng điện tử gia dụng của TQ bởi vì ở VN không có sản xuất. Những mặt hàng đó cũng không phải khó sản xuất, nhưng không biết sao chẳng có doanh nhân nào ở VN đầu tư chế tạo sản xuất. Sắp tới nếu có biến động, hàng hoá không lưu thông, thì VN sẽ thiếu các vật dụng cần dùng. Doanh nghiệp VN nên gấp rút lấy các mẫu hàng của TQ để nghiên cứu chế tạo tốt hơn để cung cấp cho dân mình xài. Nhà nước nên khuyến khích hỗ trợ các xu thế này.

0 Shares