Sau giải vô địch thế giới võ cổ truyền Việt Nam lần này, ta nên xây một tổ đường hoành tráng cho các môn sinh khắp thế giới về lễ bái.

0 Shares