Mỗi khi sử dụng xà bông
Đừng quên sẽ khiến ao sông đen ngòm

(ca dao mới)

0 Shares