Xà phòng làm sạch cho ta
Nhưng thành chất độc đổ ra sông hồ,
Hành tinh xanh một tiền đồ
Nỡ nào còn lại nấm mồ tanh hôi

(ca dao mới)

0 Shares