Thấy rác mà chẳng nhặt lên
Thì con người ấy làm nên chuyện gì

(ca dao mới)

0 Shares