0 Shares

Nguyễn Xuân Phúc thủ tướng, Nguyễn Xuân Anh bí thư Đà Nẵng, Nguyễn Xuân Phi bí thư tp Thanh Hóa, Nguyễn Xuân Đường chủ tịch Nghệ An, bây giờ Nguyễn Xuân Sơn chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An.

Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Nguyễn Xuân Cường, trước là Bí Thư Tỉnh Bắc Cạn, nay là Thứ trưởng Bộ NN&PTNT…

0 Shares
0 Shares