0 Shares

Nếu trời cứ nóng dần dần,
Thì ngày tận thế đã gần một bên,
Bao nhiêu cơ nghiệp làm nên,
Chỉ còn trơ lại chút nền chơ vơ,
Hỡi ai xin chớ tôn thờ, 
Những điều hư ảo bất ngờ biến tan,
Xin tìm về chốn bình an,
Bến bờ Phật Pháp vô vàn cao siêu,

0 Shares
0 Shares