Giả vờ lôi kéo biểu tình, 
Thật ra phá hoại nước mình mà thôi.

0 Shares