0 Shares

Thử nghiệm tìm tòi mãi, ta sẽ chế tạo ra được một loại vật liệu, mà loại vật liệu này cực kỳ nhạy cho việc hứng đọng hơi nước trong không khí ở nhiệt độ nóng bức mùa hè ban đêm.

0 Shares
0 Shares