0 Shares

Cái ngày mà nhân loại thiếu nước sinh hoạt không còn xa nữa, nên cần phải có ai đó gấp rút chế tạo dụng cụ hứng đọng suốt đêm hơi nước trong không khí thành sương gom lại thành từng chút nước để uống trong ngày.

0 Shares
0 Shares