Mặt trời bỗng nhiên tăng sức cháy, đốt nóng bầu trời, làm nước bề mặt bị bốc hơi nhanh không còn thấm xuống mạch ngầm để chảy ra sông suối nữa.

0 Shares