Cuộc sống vừa hư ảo vừa đáng quý, nên hãy sống thanh thản và rất nghĩa tình trách nhiệm.

0 Shares