Kháng sinh không trị dứt điểm con virus HP gây ung thư dạ dày vì sau một năm là nó tái lại. Trà dây mới trị dứt tuyệt HP và những bệnh về dạ dày.

0 Shares