Vừa rồi camera quan sát của một gia đình quay được bóng hồn của con chó vừa mất vẫn lẩn quẩn trong nhà dù đã đem chôn xa. Hồn con chó không ý thức về cái chết, tưởng mình vẫn còn sống, chỉ ngạc nhiên là chủ không vuốt ve và không cho ăn nữa.

Các loài vật khác đều như vậy, thường lẩn quẩn bám theo chủ hoặc cuối cùng bám theo người đã ăn thịt của chúng. Bám sát quá nên chúng nhập vào cơ thể làm phát sinh các khối u kỳ lạ như có suy nghĩ vậy.

0 Shares