28 T7
All-day
12:00 sáng
1:00 sáng
2:00 sáng
3:00 sáng
4:00 sáng
5:00 sáng
6:00 sáng
7:00 sáng
8:00 sáng
9:00 sáng
10:00 sáng
11:00 sáng
12:00 chiều
1:00 chiều
2:00 chiều
3:00 chiều
4:00 chiều
5:00 chiều
6:00 chiều
7:00 chiều
8:00 chiều
9:00 chiều
10:00 chiều
11:00 chiều
7:00 sáng Khóa thiền chùa Pháp Vân @ Chùa Pháp Vân
Khóa thiền chùa Pháp Vân @ Chùa Pháp Vân
28 Th9 @ 7:00 sáng – 29 Th9 @ 12:00 sáng
Khóa thiền chùa Pháp Vân @ Chùa Pháp Vân
* Khóa thiền chùa Pháp Vân – 1299 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội: + Từ 7h thứ 7 ngày 30/11 đến 12h chủ nhật ngày 1/12/2019. + Từ 7h thứ 7 ngày 26/10 đến[...]
7:00 sáng Khóa thiền chùa Viên Quang @ Chùa Viên Quang
Khóa thiền chùa Viên Quang @ Chùa Viên Quang
28 Th9 @ 7:00 sáng – 29 Th9 @ 12:00 sáng
Khóa thiền chùa Viên Quang @ Chùa Viên Quang
Khóa thiền chùa Viên Quang – xóm 7A, xã Nam Thanh, Nam Đàn, Nghệ An: + Từ 7h thứ 7 ngày 30/11 đến 12h chủ nhật ngày 1/12/2019. + Từ 7h thứ 7 ngày 26/10[...]