19 T7
All-day
12:00 sáng
1:00 sáng
2:00 sáng
3:00 sáng
4:00 sáng
5:00 sáng
6:00 sáng
7:00 sáng
8:00 sáng
9:00 sáng
10:00 sáng
11:00 sáng
12:00 chiều
1:00 chiều
2:00 chiều
3:00 chiều
4:00 chiều
5:00 chiều
6:00 chiều
7:00 chiều
8:00 chiều
9:00 chiều
10:00 chiều
11:00 chiều
12:00 sáng Khóa thiền chùa Phật Ngọc Xá Lợi @ Chùa Phật Ngọc Xá Lợi
Khóa thiền chùa Phật Ngọc Xá Lợi @ Chùa Phật Ngọc Xá Lợi
19 Th10 @ 12:00 sáng – 20 Th10 @ 12:00 sáng
Khóa thiền chùa Phật Ngọc Xá Lợi @ Chùa Phật Ngọc Xá Lợi
Khóa thiền chùa Phật Ngọc Xá Lợi – 287A ấp Vĩnh Hòa, Tân Ngãi, Tp. Vĩnh Long: + Từ 18h thứ 6 ngày 20/9 đến 12h chủ nhật ngày 22/9/2019. + Từ 18h thứ 6 ngày[...]
12:00 sáng Khóa thiền chùa Từ Tân @ Chùa Từ Tân
Khóa thiền chùa Từ Tân @ Chùa Từ Tân
19 Th10 @ 12:00 sáng – 20 Th10 @ 12:00 sáng
Khóa thiền chùa Từ Tân @ Chùa Từ Tân
* Khóa thiền chùa Từ Tân – 90/153 Trường Chinh, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM: + Từ 18h thứ 6 ngày 20/9 đến 8h chủ nhật ngày 22/9/2019. + Từ 18h thứ 6 ngày 23/8 đến[...]
2:30 chiều Sư Phụ thuyết giảng tại chùa Phật Ngọc Xá Lợi @ chùa Phật Ngọc Xá Lợi
Sư Phụ thuyết giảng tại chùa Phật Ngọc Xá Lợi @ chùa Phật Ngọc Xá Lợi
19 Th10 @ 2:30 chiều
Sư Phụ thuyết giảng tại chùa Phật Ngọc Xá Lợi @ chùa Phật Ngọc Xá Lợi
Thứ 7 ngày 21/9/2019 (23/8 AL): 14h30 TT Thích Chân Quang giảng tại chùa Phật Ngọc Xá Lợi – 287A ấp Vĩnh Hòa, Tân Ngãi, Tp. Vĩnh Long. Thứ 7 ngày 30/3/2019 (25/2 AL): 14h30[...]