13 T6
All-day
Đại lễ cầu siêu tưởng niệm Anh Linh các Anh hùng Liệt sĩ @ Thiền Tôn Phật Quang
Đại lễ cầu siêu tưởng niệm Anh Linh các Anh hùng Liệt sĩ @ Thiền Tôn Phật Quang
13 Th9 all-day
Đại lễ cầu siêu tưởng niệm Anh Linh các Anh hùng Liệt sĩ @ Thiền Tôn Phật Quang
Thứ 6 ngày 13/9/2019 (15/8 AL): Đại lễ cầu siêu tưởng niệm Anh Linh các Anh hùng Liệt sĩ tại Thiền Tôn Phật Quang – Núi Dinh, thôn Chu Hải, xã Tân Hải, thị xã[...]
12:00 sáng
1:00 sáng
2:00 sáng
3:00 sáng
4:00 sáng
5:00 sáng
6:00 sáng
7:00 sáng
8:00 sáng
9:00 sáng
10:00 sáng
11:00 sáng
12:00 chiều
1:00 chiều
2:00 chiều
3:00 chiều
4:00 chiều
5:00 chiều
6:00 chiều
7:00 chiều
8:00 chiều
9:00 chiều
10:00 chiều
11:00 chiều
7:30 chiều Sư Phụ thuyết giảng Rằm trung thu @ Thiền Tôn Phật Quang
Sư Phụ thuyết giảng Rằm trung thu @ Thiền Tôn Phật Quang
13 Th9 @ 7:30 chiều
Sư Phụ thuyết giảng Rằm trung thu @ Thiền Tôn Phật Quang
Thứ 6 ngày 13/9/2019 (Rằm trung thu 15/8 AL): 19h30 TT. Thích Chân Quang thuyết pháp nhân dịp Đại lễ cầu siêu tưởng niệm Anh Linh các Anh hùng Liệt sĩ tại Thiền tôn Phật[...]