12 T7
All-day
12:00 sáng
1:00 sáng
2:00 sáng
3:00 sáng
4:00 sáng
5:00 sáng
6:00 sáng
7:00 sáng
8:00 sáng
9:00 sáng
10:00 sáng
11:00 sáng
12:00 chiều
1:00 chiều
2:00 chiều
3:00 chiều
4:00 chiều
5:00 chiều
6:00 chiều
7:00 chiều
8:00 chiều
9:00 chiều
10:00 chiều
11:00 chiều
7:00 sáng Khóa thiền chùa Phật Học Xá Lợi @ Chùa Phật Học Xá Lợi
Khóa thiền chùa Phật Học Xá Lợi @ Chùa Phật Học Xá Lợi
12 Th10 @ 7:00 sáng – 7:15 sáng
Khóa thiền chùa Phật Học Xá Lợi @ Chùa Phật Học Xá Lợi
Khóa thiền chùa Phật Học Xá Lợi – 89 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 7, Quận 3, TP.HCM: + Từ 7h – 17h thứ 7 ngày 14/9/2019.
3:00 chiều Sư Phụ thuyết giảng tại chùa Phật Học Xá Lợi @ chùa Phật Học Xá Lợi
Sư Phụ thuyết giảng tại chùa Phật Học Xá Lợi @ chùa Phật Học Xá Lợi
12 Th10 @ 3:00 chiều
Sư Phụ thuyết giảng tại chùa Phật Học Xá Lợi @ chùa Phật Học Xá Lợi
Thứ 7 ngày 14/9/2019 (16/8 AL): 15h00 TT Thích Chân Quang giảng tại chùa Phật Học Xá Lợi – 89 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 7, Quận 3, TP.HCM nhân dịp tổ chức khóa thiền[...]