1 CN
All-day
12:00 sáng
1:00 sáng
2:00 sáng
3:00 sáng
4:00 sáng
5:00 sáng
6:00 sáng
7:00 sáng
8:00 sáng
9:00 sáng
10:00 sáng
11:00 sáng
12:00 chiều
1:00 chiều
2:00 chiều
3:00 chiều
4:00 chiều
5:00 chiều
6:00 chiều
7:00 chiều
8:00 chiều
9:00 chiều
10:00 chiều
11:00 chiều
12:00 sáng Khóa thiền chùa Pháp Vân @ Chùa Pháp Vân
Khóa thiền chùa Pháp Vân @ Chùa Pháp Vân
1 Th12 @ 12:00 sáng – 12:00 chiều
Khóa thiền chùa Pháp Vân @ Chùa Pháp Vân
* Khóa thiền chùa Pháp Vân – 1299 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội: + Từ 7h thứ 7 ngày 30/11 đến 12h chủ nhật ngày 1/12/2019. + Từ 7h thứ 7 ngày 26/10 đến[...]
12:00 sáng Khóa thiền chùa Viên Quang @ Chùa Viên Quang
Khóa thiền chùa Viên Quang @ Chùa Viên Quang
1 Th12 @ 12:00 sáng – 12:00 chiều
Khóa thiền chùa Viên Quang @ Chùa Viên Quang
Khóa thiền chùa Viên Quang – xóm 7A, xã Nam Thanh, Nam Đàn, Nghệ An: + Từ 7h thứ 7 ngày 30/11 đến 12h chủ nhật ngày 1/12/2019. + Từ 7h thứ 7 ngày 26/10[...]
9:00 sáng Sư Phụ thuyết giảng tại chùa Viên Quang @ chùa Viên Quang
Sư Phụ thuyết giảng tại chùa Viên Quang @ chùa Viên Quang
1 Th12 @ 9:00 sáng
Sư Phụ thuyết giảng tại chùa Viên Quang @ chùa Viên Quang
Chủ nhật ngày 1/12/2019 (6/11 AL): 9h00 TT Thích Chân Quang giảng tại chùa Viên Quang – xóm 7A, Nam Thanh, Nam Đàn, Nghệ An. Chủ nhật ngày 27/10/2019 (29/9 AL): 9h00 TT Thích Chân[...]