Th1
24
T6
Chương trình Tết Canh Tý 2020 @ Thiền Tôn Phật Quang
24 Th1 – 30 Th1 all-day
chuong-trinh-tet-ky-hoi-2019

Thứ Sáu – Thứ Năm ngày 24-30/01/2020 (30/12 – 6/1 AL): Chương trình Tết Canh Tý 2020 tại Thiền Tôn Phật Quang – Núi Dinh, thôn Chu Hải, xã Tân Hải, huyện Tân Thành, BRVT.

CHƯƠNG TRÌNH TẾT CANH TÝ 2020 TẠI THIỀN TÔN PHẬT QUANG

♦️ ĐÊM GIAO THỪA (Thứ 6, Ngày 24/01/2020)

18h30: Văn nghệ
19h00: Sư Phụ Trụ Trì thuyết giảng

Đề tài: Nghiệm lại những gì ta mang đến kiếp này

22h00: Nghỉ ngơi
00h00: Lễ Phật đầu năm

♦️ MÙNG 1 TẾT (Thứ 7, Ngày 25/01/2020)

04h00: Tọa thiền
05h45: Đại chúng chúc Tết Sư Phụ
07h00: Tụng Kinh đầu năm
07h45: Dùng sáng
08h30: Quý Thầy chúc Tết
09h00: Sư Phụ Trụ Trì thuyết giảng

Đề tài: Công đức lễ kính A La Hán, Thánh Độ Mệnh

11h00: Dùng trưa
11h30 + 15h00: Quy y Tam Bảo
17h00: Dùng chiều
18h00: Tụng Kinh
19h00: Quý Thầy Cô thuyết giảng
21h00: Tọa thiền
22h30: Chỉ tịnh

♦️ TỪ MÙNG 2 ĐẾN MÙNG 6 TẾT (Chủ Nhật – Thứ 5, Ngày 26-30/01/2020)

04h00: Tọa thiền
05h30: Thể dục – Khí công
06h30: Dùng sáng
08h30: Quý Thầy chúc Tết
09h00: Sư Phụ Trụ Trì thuyết giảng

Mùng 2 – Đề tài: Lo lại các gốc Phước

Mùng 3 – Đề tài: Sống siêng năng

Mùng 4 – Đề tài: Sự an toàn tối thượng: Niết Bàn

Mùng 5 – Đề tài: Vô thường: chán nản hay tích cực

Mùng 6 – Đề tài: Luyện trí thông minh

11h00: Dùng trưa
11h30 + 15h00: Quy y Tam Bảo
17h00: Dùng chiều
18h00: Tụng Kinh
19h00: Quý Thầy Cô thuyết giảng
21h00: Tọa thiền
22h30: Chỉ tịnh

♦️ RẰM THÁNG GIÊNG (Thứ 7, Ngày 08/02/2020)

Chương trình Cầu An Đầu Năm

chuong-trinh-tet-canh-ty-2020-tai-thien-ton-phat-quang

Th1
26
CN
Sư Phụ thuyết giảng Tết Nguyên Đán @ Thiền Tôn Phật Quang
26 Th1 @ 9:00 sáng
Sư Phụ thuyết giảng Tết Nguyên Đán @ Thiền Tôn Phật Quang
Su-Phu-Thich-Chan-Quang-thuyet-giang-tet-nguyen-dan

Từ thứ 7 ngày 25/01/2020 (mùng 1 Tết – 1/1 AL) đến thứ 5 ngày 30/01/2020 (mùng 6 Tết – 6/1 AL): 9h00 TT. Thích Chân Quang thuyết pháp nhân dịp Tết Nguyên Đán tại Thiền tôn Phật Quang – Núi Dinh, thôn Chu Hải, xã Tân Hải, huyện Tân Thành, BRVT.

Lễ Quy Y Tam Bảo tại Thiền Tôn Phật Quang @ Thiền Tôn Phật Quang
26 Th1 @ 11:30 sáng
Lễ Quy Y Tam Bảo tại Thiền Tôn Phật Quang @ Thiền Tôn Phật Quang
le-quy-y-Tam-Bao-tai-Thien-Ton-Phat-Quang
  • Thứ 7 ngày 25/01/2020 (01/01 AL) đến thứ 5 ngày 30/01/2020 (06/01 AL): 11h30 Tổ chức lễ quy y Tam Bảo tại Thiền Tôn Phật Quang  – Núi Dinh, thôn Chu Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BRVT.

Quy y Tam Bảo – chính thức trở thành 1 Phật tử, ngoài việc giữ 5 Giới và để thực hiện 8 điều nguyện, mỗi Phật tử phải biết làm phước ngay trong cuộc sống thường ngày và phải chuyên tâm, tinh tấn tu tập. 

Lễ quy y Tam Bảo tại Thiền Tôn Phật Quang @ Thiền Tôn Phật Quang
26 Th1 @ 3:00 chiều
Lễ quy y Tam Bảo tại Thiền Tôn Phật Quang @ Thiền Tôn Phật Quang
le-quy-y-Tam-Bao-tai-Thien-Ton-Phat-Quang
  • Thứ 7 ngày 25/01/2020 (01/01 AL) đến thứ 5 ngày 30/01/2020 (06/01 AL): 15h00 Tổ chức lễ quy y Tam Bảo tại Thiền Tôn Phật Quang  – Núi Dinh, thôn Chu Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BRVT.

Quy y Tam Bảo – chính thức trở thành 1 Phật tử, ngoài việc giữ 5 Giới và để thực hiện 7 điều nguyện, mỗi Phật tử phải biết làm phước ngay trong cuộc sống thường ngày và phải chuyên tâm, tinh tấn tu tập. 

Th1
27
T2
Sư Phụ thuyết giảng Tết Nguyên Đán @ Thiền Tôn Phật Quang
27 Th1 @ 9:00 sáng
Sư Phụ thuyết giảng Tết Nguyên Đán @ Thiền Tôn Phật Quang
Su-Phu-Thich-Chan-Quang-thuyet-giang-tet-nguyen-dan

Từ thứ 7 ngày 25/01/2020 (mùng 1 Tết – 1/1 AL) đến thứ 5 ngày 30/01/2020 (mùng 6 Tết – 6/1 AL): 9h00 TT. Thích Chân Quang thuyết pháp nhân dịp Tết Nguyên Đán tại Thiền tôn Phật Quang – Núi Dinh, thôn Chu Hải, xã Tân Hải, huyện Tân Thành, BRVT.

Lễ Quy Y Tam Bảo tại Thiền Tôn Phật Quang @ Thiền Tôn Phật Quang
27 Th1 @ 11:30 sáng
Lễ Quy Y Tam Bảo tại Thiền Tôn Phật Quang @ Thiền Tôn Phật Quang
le-quy-y-Tam-Bao-tai-Thien-Ton-Phat-Quang
  • Thứ 7 ngày 25/01/2020 (01/01 AL) đến thứ 5 ngày 30/01/2020 (06/01 AL): 11h30 Tổ chức lễ quy y Tam Bảo tại Thiền Tôn Phật Quang  – Núi Dinh, thôn Chu Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BRVT.

Quy y Tam Bảo – chính thức trở thành 1 Phật tử, ngoài việc giữ 5 Giới và để thực hiện 8 điều nguyện, mỗi Phật tử phải biết làm phước ngay trong cuộc sống thường ngày và phải chuyên tâm, tinh tấn tu tập. 

Lễ quy y Tam Bảo tại Thiền Tôn Phật Quang @ Thiền Tôn Phật Quang
27 Th1 @ 3:00 chiều
Lễ quy y Tam Bảo tại Thiền Tôn Phật Quang @ Thiền Tôn Phật Quang
le-quy-y-Tam-Bao-tai-Thien-Ton-Phat-Quang
  • Thứ 7 ngày 25/01/2020 (01/01 AL) đến thứ 5 ngày 30/01/2020 (06/01 AL): 15h00 Tổ chức lễ quy y Tam Bảo tại Thiền Tôn Phật Quang  – Núi Dinh, thôn Chu Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BRVT.

Quy y Tam Bảo – chính thức trở thành 1 Phật tử, ngoài việc giữ 5 Giới và để thực hiện 7 điều nguyện, mỗi Phật tử phải biết làm phước ngay trong cuộc sống thường ngày và phải chuyên tâm, tinh tấn tu tập. 

Th1
28
T3
Sư Phụ thuyết giảng Tết Nguyên Đán @ Thiền Tôn Phật Quang
28 Th1 @ 9:00 sáng
Sư Phụ thuyết giảng Tết Nguyên Đán @ Thiền Tôn Phật Quang
Su-Phu-Thich-Chan-Quang-thuyet-giang-tet-nguyen-dan

Từ thứ 7 ngày 25/01/2020 (mùng 1 Tết – 1/1 AL) đến thứ 5 ngày 30/01/2020 (mùng 6 Tết – 6/1 AL): 9h00 TT. Thích Chân Quang thuyết pháp nhân dịp Tết Nguyên Đán tại Thiền tôn Phật Quang – Núi Dinh, thôn Chu Hải, xã Tân Hải, huyện Tân Thành, BRVT.

Lễ Quy Y Tam Bảo tại Thiền Tôn Phật Quang @ Thiền Tôn Phật Quang
28 Th1 @ 11:30 sáng
Lễ Quy Y Tam Bảo tại Thiền Tôn Phật Quang @ Thiền Tôn Phật Quang
le-quy-y-Tam-Bao-tai-Thien-Ton-Phat-Quang
  • Thứ 7 ngày 25/01/2020 (01/01 AL) đến thứ 5 ngày 30/01/2020 (06/01 AL): 11h30 Tổ chức lễ quy y Tam Bảo tại Thiền Tôn Phật Quang  – Núi Dinh, thôn Chu Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BRVT.

Quy y Tam Bảo – chính thức trở thành 1 Phật tử, ngoài việc giữ 5 Giới và để thực hiện 8 điều nguyện, mỗi Phật tử phải biết làm phước ngay trong cuộc sống thường ngày và phải chuyên tâm, tinh tấn tu tập. 

Lễ quy y Tam Bảo tại Thiền Tôn Phật Quang @ Thiền Tôn Phật Quang
28 Th1 @ 3:00 chiều
Lễ quy y Tam Bảo tại Thiền Tôn Phật Quang @ Thiền Tôn Phật Quang
le-quy-y-Tam-Bao-tai-Thien-Ton-Phat-Quang
  • Thứ 7 ngày 25/01/2020 (01/01 AL) đến thứ 5 ngày 30/01/2020 (06/01 AL): 15h00 Tổ chức lễ quy y Tam Bảo tại Thiền Tôn Phật Quang  – Núi Dinh, thôn Chu Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BRVT.

Quy y Tam Bảo – chính thức trở thành 1 Phật tử, ngoài việc giữ 5 Giới và để thực hiện 7 điều nguyện, mỗi Phật tử phải biết làm phước ngay trong cuộc sống thường ngày và phải chuyên tâm, tinh tấn tu tập.