EG-Series: Xử lý rác thải

Rác và Trí tuệ

Rác nghĩa là thứ gì không còn sử dụng được nữa, phải vất bỏ đi.  Với định nghĩa này, ta có ít nhất 3 điều để suy ngẫm. Một là, ta nhìn miếng rác và không còn nghĩ ra cách nào sử dụng trở...
Read More

Phân loại rác thông minh

Cuối cùng rồi việc phân loại rác tại hộ gia đình sẽ trở thành tiêu chuẩn bắt buộc của tất cả các quốc gia văn minh trên thế giới. Lúc đó ta sẽ có một cuộc thi đua ngầm là quốc gia nào có...
Read More

Rác và nỗi mong chờ

Muốn xử lý rác cho đúng, phân loại rác cho hợp lý, tái chế rác cho thông minh, thì ta cần sức mạnh của một bộ luật riêng về Rác, không cần ghép chung với luật môi trường nữa. Chỉ có sức mạnh của...
Read More

Luật về Rác

Ngày nào Luật Rác ra đời Là ngày ta hát những lời ca vui Bây giờ đêm vẫn tối thui  Văn minh đất nước thụt lùi phía sau Mấy người giác ngộ rác đâu Để mà yêu rác thật sâu đáy lòng Tưởng đem...
Read More

Chánh mạng

Có một nghề cực kì chánh mạng, đó là nghề Tái chế rác. Mơ ước của chúng ta là tái chế sao cho rác trở lại nguyên trạng ban đầu, để có thể đem chế tạo ra các món đồ khác tiếp tục. Nhưng...
Read More

Đường và Rác

Xem đường sá để hiểu Phước của một dân tộc, và xem Rác để hiểu Văn minh của một quốc gia. Nếu đường bị lấn chiếm, lề đường chẳng đủ cho người đi bộ, thì biết người dân ở đó tham lam hẹp hòi...
Read More