EG-Series: Nền tảng đạo đức

Đạo đức – Số 148: Ăn uống

Gã đàn ông nhào tới vung tay lên, người phụ nữ rúm người vì sợ hãi. Nhưng bất ngờ một bàn tay từ đâu lướt tới chụp giữ cánh tay gã đàn ông lại, cứu người phụ nữ khỏi một đòn đau. Gã đàn...
Read More

Đạo đức – Số 147: Có và Không

Một bạn tập tĩnh tâm dẫn một người khách nước ngoài đến hỏi về thiền với ông Hải. Khách hỏi bằng tiếng Anh: – Chào ông Hải. Tôi hiểu rằng thiền là bỏ hết suy nghĩ cho tâm vắng lặng, đúng không ạ? Ông...
Read More