Quan từ dân mà có

quan-tu-dan-ma-co

Phải đâu rớt xuống từ trời
Cũng từ bố mẹ một đời dưỡng nuôi
Lớn lên đỗ đạt mừng vui
Rồi làm quan chức lui cui tháng ngày
Nếu làm quan tốt thì hay
Nếu làm quan xấu chịu đầy tiếng chê
Dân mắng nghe có mà ghê
Tưởng như bạo chúa trở về từ xưa
Nhưng quan nào phải ai xa
Vốn là dân chúng, cũng là anh em
Nếu dân đạo đức tăng thêm
Sẽ sinh ra những quan hiền tướng hay
Dân ơi nếu muốn đổi thay
Phải đem đạo đức đắp xây tại nhà
Gia đình lễ nghĩa thuận hoà
Dạy cho con cháu sáng loà lương tri
Sau này con trẻ bước đi
Mang theo đạo lý khắc ghi thuở nào
Làm quan nhất mực thanh cao
Đắp xây đất nước dạt dào yêu thương
Dưới trên chung một con đường
Hy sinh phụng sự quê hương đẹp giàu..

 

Nguồn BKY

Tu sĩ
Luật trí tuệ nhân tạo - AI Law
0 Shares