Plastic trash, a kind of lethal weapon

plastic-trash-a-kind-of-lethal-weapon

Càng lúc người ta càng phát hiện ra rất nhiều sinh vật biển chết vì nuốt rác nhựa trôi nổi trong đại dương. Nhiều loài sinh vật biển quý hiếm được đưa vào sách đỏ cũng bị giết bởi rác thải nhựa này. Cá chui vào túi nhựa rồi không lui ra được, rùa bị vòng nhựa siết làm biến dạng cơ thể, đau đớn. Tác hại của rác nhựa lớn hơn ta có thể hình dung ra.

Cả cuộc đời vừa qua, mỗi người chúng ta đã dùng và vất số lượng đồ nhựa thành rác biết bao nhiêu không tính kể. Chắc chắc rác nhựa mà chúng ta vất ra, phần lớn trôi ra biển, và cũng chắc chắc đã giết hại rất nhiều sinh vật biển nào đó rồi.

Có câu chuyện một người đàn ông về đến nhà mặt tái mét. Vợ hỏi mãi thì ông thú nhận ông đã tông xe vào một thằng bé, lợi dụng đêm vắng ông bỏ chạy luôn không dừng lại cứu giúp. Sáng hôm sau tin báo đứa con trai của ông đêm qua bị xe ai tông rồi bỏ chạy luôn. Cháu bị thương nằm lâu quá nên chết sau 4 tiếng đồng hồ. Ông đã tông xe đúng con mình mà tưởng con của ai khác.

Chúng ta xem tin thấy chim biển chết mổ bụng một đống rác nhựa. Đừng tưởng rác của người khác vất, có thể của chính ta đấy.

Mỗi khi cầm trên tay một túi nhựa hay một ly nhựa, ta hãy nghĩ rằng cái đồ nhựa này có thể sẽ giết chết một sinh vật biển nào đó ở ngoài kia. Hãy có trách nhiệm với sự sống trên hành tinh này, và khước từ việc vất đồ nhựa thành rác.

 

Nguồn BKY

English

PLASTIC TRASH, A KIND OF LETHAL WEAPON

More and more marine organisms are found dead from ingesting plastic trash floating around in oceans. Many marine species included the Red List are also being killed by this kind of floating plastic debris. Fish get into plastic bags and get stuck in them. Turtles are painfully tied by plastic rings which deform shapes of their bodies. The negative impacts of plastic trash are far more serious than what we can imagine.

Throughout our lives, each of us has been using and littering an uncountable amount of plastic waste. Certainly, most of the plastic debris that we littered, are dumped into the seas. And of course, many marine species have been killed by such an amount of plastic waste.

There is a story about a man who arrived home with face turning pale. His wife kept asking and finally he admitted that he had hit a young boy. Taking the advantage of a quiet night, he kept driving without stopping to rescue the boy. In the following morning, the man heard about the death of his son who is believed to be struck by an unknown car. The injured boy was found dead 4 hours after the hit. The man had struck his own son and thought that the victim was someone’s child.

We may watch a piece of news about the death of seabirds whose stomachs are full of plastic. Don’t think that the waste was littered by someone else. Maybe we did it.

Anytime we hold a plastic bag or a plastic glass, we should be aware that this piece of plastic material can kill some marine organisms out there in the oceans. Please be responsible for lives on this planet and say not to the act of littering plastic material as a waste.

 

Translate: Tai Huynh

English
Nhiều hạng đệ tử
0 Shares