Phước này lớn lắm!

Ta thấy có những người trên đời làm điều sai quấy, bị mọi người khinh chê, bị luật pháp xử tội. Ta tự hỏi sao họ không chịu kềm chế tham sân để đến nỗi phải làm điều bậy làm chi?

Nhưng nếu ta hiểu sâu vào tâm họ sẽ thấy tự bên trong họ cứ khởi ý muốn làm điều bậy chẳng có nguyên cớ gì. Nếu hiểu nhân quả, ta sẽ thấy nguyên nhân của ý muốn làm điều bậy là do họ thiếu lòng tôn kính các bậc Thánh. Ai sống hời hợt, không có lòng tôn kính các bậc Thánh, thì ta yên chí rằng, dù họ có mồm mép khéo léo che đậy thế nào rồi cũng làm bậy, vì bên trong luôn sôi sục ý muốn làm bậy.

Ta phải biết, tâm tôn kính các bậc Thánh tạo nên công đức rất lớn. Quả báo đầu tiên của tâm đó là tự nhiên ta biết kềm chế mình không nghĩ bậy, không muốn làm điều bậy. Lớn hơn nữa là thích làm điều tốt, thích giữ tâm hồn trong điều tốt. Còn nhiều quả báo lành từ tâm biết tôn kính các bậc Thánh lắm.

Tuy nhiên, nếu không hiểu được Thánh thì làm sao tôn kính được Thánh. Mà muốn hiểu được Thánh thì mình cũng gần gần với Thánh mất rồi. Đây cũng là bài toán khó.

Những ai còn phàm phu mà vẫn hình dung ra sự vĩ đại của Thánh để khởi được tâm tôn kính thì người này thuộc loại đặc biệt, may mắn đặc biệt, thông minh đặc biệt. Ta phải học kinh, đọc nhiều tài liệu về cuộc đời của Thánh, chính mình phải tu tập vất vả, thì mới tạm hình dung ra sự vĩ đại của Thánh phần nào. Mà hình dung được đến đâu thì phước bước theo đến đấy.

Ai hay kể chuyện về hành trạng cuộc đời lịch sử của Thánh cho mọi người nghe để giúp mọi người khởi tâm tôn kính Thánh, thì người đó phước vô lượng.

Xin mọi người hãy cố gắng đọc thuộc nhiều chuyện về cuộc đời của các bậc Thánh để có thể kể cho người chung quanh nghe khi có dịp. Phước này lớn lắm!

 

Nguồn Facebook Thiền Tôn Phật Quang

Nếu không đủ lòng khiêm hạ thì những thành công tương lai sẽ là con đường dẫn đến địa ngục!
Có thể đôi tay chúng ta bé nhỏ, việc làm chúng ta ít ỏi, khả năng của chúng ta không nhiều, nhưng ước mơ của chúng ta không được quyền nhỏ bé
0 Shares