Latest

Câu hỏi kiểm tra bài hơi thở

Sau khi nghe bài Thuyết Pháp của Sư Phụ về Hơi Thở Nhiệm Mầu, kính mời mọi người cùng trả lời câu hỏi để kiểm tra lại kiến thức về hơi thở do Sư Phụ biên soạn. Câu 1 : Những hạng người không cần...
Read More

Định vị cuộc đời

Bạn thấy gì..? Khi nhìn thấy người khó khăn, nghèo khổ.. Cơn bão đi qua để lại hậu quả nặng nề cho cả một vùng rộng lớn.. Các vụ trọng án xẩy ra bởi những học sinh vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà...
Read More

Bài toán cuộc đời

Mỗi một kiếp người là một bài toán khó cần phải giải, vì khi đầu thai, ta mang theo nghiệp, tội, phước của mình kiếp trước. Và cái nghiệp này đã đặt ta vào tình huống có cái khó, có cái dễ, có cái...
Read More