Latest

Lập đi lập lại..

Cuộc sống của con người nhìn một cách khách quan, thực tế thì chỉ là những hành động lập đi lập lại nhiều lần. Ăn uống như thế, làm việc như vậy, nghỉ ngơi giải trí đều là các hoạt động có ý thức...
Read More

Câu cá

Có người kể với Sư Phụ chuyện câu cá nghe ghê. Ông ấy là chủ hồ câu giải trí, hàng ngày cho người vào câu cá lấy tiền. Người câu mua mồi trùn đất, móc vào lưỡi câu, đứng cầm cần câu hất mạnh...
Read More

Cùng suy ngẫm

Câu chuyện 1: Đệ tử mang mối nghi ngờ đến hỏi Thầy: – Lời dạy của sư tổ và giáo lý sao không giống nhau? Người Thầy trả lời: – Khi vịt lạnh, chúng lội xuống nước. Khi gà lạnh, chúng đậu trên cây....
Read More

Câu hỏi kiểm tra bài hơi thở

Sau khi nghe bài Thuyết Pháp của Sư Phụ về Hơi Thở Nhiệm Mầu, kính mời mọi người cùng trả lời câu hỏi để kiểm tra lại kiến thức về hơi thở do Sư Phụ biên soạn. Câu 1 : Những hạng người không cần...
Read More

Định vị cuộc đời

Bạn thấy gì..? Khi nhìn thấy người khó khăn, nghèo khổ.. Cơn bão đi qua để lại hậu quả nặng nề cho cả một vùng rộng lớn.. Các vụ trọng án xẩy ra bởi những học sinh vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà...
Read More

Bài toán cuộc đời

Mỗi một kiếp người là một bài toán khó cần phải giải, vì khi đầu thai, ta mang theo nghiệp, tội, phước của mình kiếp trước. Và cái nghiệp này đã đặt ta vào tình huống có cái khó, có cái dễ, có cái...
Read More