Latest

Mặt trời

Phật là biển cả bao la, dòng sông nào rồi cũng đổ về đó. Phật là cội đại thụ lớn lao, cành lá nào rồi cũng lớn lên từ đó. Phật là ánh mặt trời rực rỡ chói chang, vầng sáng nào rồi cũng...
Read More