Latest

Đứng vào vị trí tôi

Người đàn ông năn nỉ: – Xin chú hãy đứng vào vị trí của tôi, lái xe lương ba cọc bốn đồng, vợ thì bệnh, hai đứa con đi học đóng tiền mỗi tháng. Bây giờ chú phạt tôi 2 triệu đồng vì quá...
Read More

Chết hàng loạt

Bỗng nhiên cá chết hàng loạt, bỗng nhiên tôm chết trắng ao, bỗng nhiên cả triệu con cá tấp vào bờ nằm ngoi ngóp rồi chết đầy bãi biển. Ta cho rằng nước bị ô nhiễm nên cá tôm chết đồng loạt. Cũng đúng,...
Read More

Ngôn ngữ chung

Trong kinh Cựu ước của Kitô có câu chuyện ngụ ngôn thú vị. Ngày xưa con người muốn làm cái tháp thật cao để lên trời thăm ông trời nên chung sức xây dựng cái tháp Babel. Ông trời sợ con người xây mãi...
Read More

Meditation 28 – Root and Top

We understand that meditation is a method of calming our mind, defusing wandering thoughts, and moving toward a stage of complete thoughtlessness. From this stage, the practitioner will then proceed to eliminate their ignorance and ego in order to accomplish the final goal of...
Read More

English is important

Trong một buổi lễ, chẳng hiểu lọt đâu ra một ông khách Mỹ đi tới đi lui dáo dác. Một đại biểu thấy vậy đến bắt chuyện. Ông Mỹ kia mừng rỡ nói nãy giờ ông giống câm và điếc vì chẳng ai nói...
Read More

Làm sao để hết sợ ma???

Chẳng biết có ma hay không, nhưng tình yêu thương là phép trị liệu sự sợ hãi trong tâm lý của con người. Khi ta có tâm yêu thương rộng rãi, ta có một sức mạnh nội tâm kỳ lạ, không biểu lộ,...
Read More

What is apocalyspe?

Lives on the Earth are facing the threat of extinction at the largest scale in the history. The signs are revealed through that fact that severe weather conditions around the globe tend to escalate at an unexpected speed. The average global temperature on Earth...
Read More

Gốc và ngọn

Ta đều hiểu rằng thiền định là phương pháp giúp tâm yên tĩnh, bớt suy nghĩ vẩn vơ, tiến đến dừng suy nghĩ hoàn toàn, tiến đến xóa sạch bản ngã vô minh sâu kín để hoàn thành sự nghiệp giải thoát giác ngộ...
Read More

Yêu nước

Ta có xác nhận với nhau rằng Yêu nước là một tính chất của đạo đức không ạ? Nếu xác nhận rằng Yêu nước là đạo đức thì cái gì không nói đến lòng yêu nước thì cái đó không có đạo đức. Cái...
Read More

Light Shield balloons program

(Author: Vuong Tan Viet, 2014) Let’s cover the sky with full of reflective balloons. By using “LIGHT SHIELD” idea, the first time in human history we could finally start controlling the climate of the Earth. In today’s world, it’s extremely hot, the worst droughts...
Read More