Latest

Cruel noise

The more civilized humans become, the more they are concerned about the noise since it affects their mind, spirit, psychology, brain and health. Young people can’t work and study if they are disturbed by the noise. More seriously, the elderly will be suffered...
Read More

Tiếng ồn tàn ác

Khi văn minh, con người sẽ e ngại tiếng ồn vì nó can thiệp vào nội tâm, tinh thần, tâm lý, não bộ, và sức khỏe của họ. Người trẻ bị tiếng ồn chi phối sẽ không làm việc hay học tập được. Người...
Read More

Thiền: Con dao hai lưỡi

Những người có trí tuệ đều hiểu rằng thiền định tĩnh tâm đem lại lợi ích siêu việt. Những nhà đạo học xưa nay đều có phong cách thiền sư, trầm mặc, tĩnh lặng, sâu sắc, thông tuệ. Các võ sư thân thủ siêu...
Read More