Latest

Nước thải và tội ác

Sông Bình Lục ở Hà Nam tuyệt đẹp, nhưng nước thải xả thẳng xuống sông chưa qua xử lý khiến dòng sông bị đậm màu và bốc mùi. Không bao lâu nữa con người sẽ hiểu rằng đó là tội ác nếu xả nước...
Read More

Âm dương khí công

Âm là khuất kín khó thấy Dương là bộc lộ dễ thấy Hai lòng bàn tay ngửa lên là Dương Hai lòng bàn tay úp xuống là Âm. Nhón chân rướn người cao lên là Dương Rùn gối thấp người xuống là Âm Hít...
Read More

Ngày đẹp nhất trần gian

Kính lạy đức Thế Tôn, Nếu có một ngày đẹp nhất trần gian này thì đó chính là ngày Thế Tôn đản sinh vào thế giới. Nếu có một lần hạnh phúc nhất trong đời chúng con thì đó chính là ngày chúng con...
Read More

Khí công cũng là Thiền

Đức Phật từ thuở bé đã là một kỳ tài võ học với nội lực sung mãn. Từ điểm xuất phát của nội lực đó, Phật đi sâu vào thiền định, mà dấu ấn đầu tiên là lần nhập Sơ thiền dưới cội cây...
Read More

Chất lượng cuộc sống

Chất lượng cuộc sống là một khái niệm mới, nghe rất hay, chỉ cho các yêu cầu cơ bản của cuộc sống cần phải được đáp ứng để cuộc sống mỗi người được bình an và cao hơn nữa là được hạnh phúc. Ví...
Read More

Kinh Nhân Quả

Sáng Tác: Sư Phụ Thích Chân Quang Lời dịch: Đức Phật đã luôn luôn dạy rằng Cái Luật Nhân Quả đó Chi phối cuộc sống của chúng ta Ảnh hưởng cả ý nghĩ của chúng ta Và tạo ra số phận của chúng ta...
Read More

The essence of human rights – Conclusion

The essence of human rights is the synthesis of many factors. The origin of human rights is the humanity and the compassion when people saw many unreasonable persecutions between the people. Until getting enough conditions, some pioneering thinkers have pushed that compassion into the...
Read More

Human rights of the leaders

Human rights of the authorities The officials who work in the apparatus of government are humans too. They might be clerks in an office, they might be the prime minister. But they are humans and they need their human rights also. Whenever we talk...
Read More