Lý tưởng

ly-tuong

Phật có dạy:

Hạnh phúc thay, ta sống không thù hận giữa những người thù hận, ta sống không nhiễm ô giữa những người nhiễm ô..

Sống giữa cuộc đời này ta phải luôn chứng kiến, nhìn thấy, bắt gặp những điều trái ý nghịch lòng, những người làm điều sai quấy. Khi thấy người khác làm sai, tâm ta sẽ xuất hiện một trong những ý niệm sau đây:

– kẻ đó làm sai thì ta cũng có quyền làm sai.

– kẻ đó dở hơn ta

– kẻ đó đáng khinh

– kẻ đó đáng thương

– ta cố gắng làm đúng để không có thêm người sai trên cuộc đời

– ai sai kệ họ, ta phải giữ lập trường đạo đức lý tưởng cao đẹp mà mình đã tìm được.

Chắc là các bạn thích option cuối hơn, và các bạn đã chọn đúng. Biết bao nhiêu người vì cái sai của người khác mà mình đánh mất lý tưởng sống cao đẹp. Càng có người sai thì ta càng phải gắng sống cho đúng gấp trăm lần để xây dựng điểm tô cho cuộc đời, để giữ niềm tin cho những ai yếu đuối.

 

Nguồn BKY

Tiên tri
Why we must plant more trees
0 Shares