Kính yêu thầy cô giáo

kinh-yeu-thay-co-giao

Đó là bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam. Có điều luật dự thảo gì về việc phạt nặng thầy cô giáo nếu xúc phạm nhân phẩm học sinh. Chẳng biết học sinh có bị xúc phạm nhân phẩm chưa, nhưng điều luật đó đã xúc phạm nhân phẩm thầy cô giáo nặng nề.

Nếu phụ huynh nào quá thương con mình sợ đi học bị thầy cô “xúc phạm nhân phẩm” thì cứ để ở nhà mà dạy. Đến trường thì phải tôn trọng thầy cô giáo, kể cả thầy cô có hơi quá tay. Biết bao nhiêu thế hệ nhờ thầy cô giáo quá tay mà ta có vô số nhân tài dựng xây đất nước cho đến hôm nay. Ta yêu biết bao cái “hơi quá tay” của thầy cô giáo. Ta nhớ biết bao những lần bị thầy cô “hơi quá tay”.

Rất nhiều học sinh ngỗ nghịch, hỗn láo, phá phách bạn bè, nhờ cái hơi quá tay của thầy cô giáo mà ngày nay nên người. Thầy cô giáo dạy rất vất vả, rồi mệt đuối vì mấy học sinh hỗn láo, bây giờ sụp đổ vì cái điều luật nông nổi kia. Ai bình tĩnh được thì đúng là cái đầu bằng thép.

Ta hãy giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc như đường lối của Trung ương đã đề ra.

 

Nguồn BKY

Quốc tang
Tự do rất khó
0 Shares