Địa chỉ chùa Phật Ngọc Xá Lợi:  287A Ấp Vĩnh Hòa, Xã Tân Ngãi, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long (gần cầu Mỹ Thuận)

Bản đồ: https://goo.gl/maps/HS9s5gjWrQk

Lịch Tu Thiền Chùa Phật Ngọc Xá Lợi – 2018

Lich-tu-thien-Chua-Phat-Ngoc-Xa-Loi-2018

Thời khóa tu Thiền Chùa Phật Ngọc Xá Lợi

Thoi-khoa-tu-thien-chua-Phat-Ngoc-Xa-Loi

– Thứ 7:
3h45: Thức Chúng
4h15 – 5h: Ngồi Thiền
5h00 – 5h30: Tụng Kinh Vô Ngã Tướng
5h40 – 6h10: Tập Khí Công
6h20 – 6h50: Tiểu Thực
6h50 – 7h20: Ghi Danh / Lễ Lạy Tự Do
7h30 – 8h00: Tụng Kinh
8h15 – 9h00: Ngồi Thiền – Kinh Hành
9h15 – 9h40: Tập Khí Công
9h50 – 10h30: Ngồi Thiền – Kinh Hành
11h00: Thọ Trai
12h00: Chỉ Tịnh
13h30: Thức Chúng
14h00 – 14h45: Ngồi Thiền
15h00: Thuyết Giảng
17h00: Cơm Chiều
18h30 – 19h00: Lạy Phật Sám Hối
19h30 – 20h00: Tập Khí Công
20h00 – 20h20: Lễ Lạy Tự Do
20h30 – 21h15: Ngồi Thiền
22h00: Chỉ Tịnh
– Chủ Nhật:
3h45: Thức Chúng
4h15 – 5h: Ngồi Thiền
5h00 – 5h30: Tụng Kinh Vô Ngã Tướng
5h40 – 6h10: Tập Khí Công
6h20 – 6h50: Tiểu Thực
6h50 – 7h20: Lễ Lạy Tự Do
7h30 – 8h00: Tụng Kinh
8h15 – 9h00: Ngồi Thiền – Kinh Hành
9h15 – 9h40: Tập Khí Công
9h50 – 10h30: Ngồi Thiền – Kinh Hành
11h00: Thọ Trai
12h00: Chỉ Tịnh
13h30: Thức Chúng
14h00 – 14h45: Ngồi Thiền
15h00 – 15h30: Tụng Kinh
15h30 – 16h00: Pháp Thoại – Bế Mạc Khóa Tu
16h00: Cơm Chiều
17h00: Hoàn Mãn
———————————
Các khóa tu thiền khác:

 

———————————

Lịch thuyết giảng Sư Phụ Thích Chân Quang: