0 Shares

khoa-tu-thien-chua-Vien-Quang

Địa chỉ chùa Viên Quang: xóm 7A, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Bản đồ: https://goo.gl/maps/fsWpin8bHpx

———————————
Các khóa tu thiền khác:

 

———————————

Lịch thuyết giảng Sư Phụ Thích Chân Quang:

0 Shares