Kết nối thiêng liêng

Ket-noi-thieng-lieng

Ta là đệ tử của Phật, cảm nhận được sự thiêng liêng mầu nhiệm của Tam Bảo trong cuộc sống của mình. Biết bao nhiêu đạo lý cao đẹp của Phật thấm đẫm trong tâm hồn của chúng ta, để chúng ta biết tu hành và sống một đời cao thượng, tử tế, lợi ích cho mọi người.

Nhưng nếu không thực hành thiền định, ta sẽ mất sự kết nối thiêng liêng với thời Phật còn tại thế.

Phật ngồi thiền mà đắc đạo. Cả cuộc đời giáo hóa, Phật cũng dạy thiền cho tứ chúng đệ tử. Bây giờ ta không được vin bất cứ lý do gì để tránh né thiền định.

Đúng là ban đầu ngồi thiền vất vả, nhưng ta phải vượt qua để tập ngồi thiền đúng cách cho đến khi tìm thấy ngồi thiền là hạnh phúc.

Quyết tâm ngồi thiền, và Ngồi thiền đúng phương pháp, đó là ta tìm lại sự kết nối thiêng liêng với thời Phật còn tại thế.

Thiền cũng khiến ta có trách nhiệm với cuộc sống chung quanh ngay hiện tại, không quay lưng thờ ơ với đời vì mãi lo chờ chết sinh đi xa.

Ta có trách nhiệm với cuộc đời trong hiện tại thì Phật Pháp sẽ phát triển. Nếu ta thờ ơ quay lưng lại với đời thì Phật Pháp sẽ suy tàn.

Thiền là sự kết nối thiêng liêng, là điều mầu nhiệm tận cùng cho thế giới.

 

Nguồn BKY

Anh hùng của thời đại
Mặt trời
0 Shares