Trước đây con có bỏ đứa con thứ nhì. Con không cúng lễ và không nhớ ngày con bỏ nó. Mấy đứa nhỏ nhà con hay nói có ma nhác. Con thì buồn rầu. Con phải làm gì thưa Thầy?

274viewsThờ Cúng
0

Trước đây con có bỏ đứa con thứ nhì. Con không cúng lễ và không nhớ ngày con bỏ nó. Mấy đứa nhỏ nhà con hay nói có ma nhác. Con thì buồn rầu. Con phải làm gì thưa Thầy ?

Changed status to publish0 Shares