Người chị qua đời, hàng ngày con Niệm Phật 30 phút rồi hồi hướng cho chị có được không?

143views
0

Người chị qua đời, hàng ngày con Niệm Phật 30 phút rồi hồi hướng cho chị có được không ?

Changed status to publish0 Shares