Khi sống thiếu nợ nhưng trả không hết, khi chết rồi có phải đầu thai làm trâu bò để trả nợ hay không? Bây giờ hoàn cảnh gia đình con rất khó khăn không thể trả nổi nợ.

72viewsGia ĐìnhNhân Quả
0

Khi sống thiếu nợ nhưng trả không hết, khi chết rồi có phải đầu thai làm trâu bò để trả nợ hay không ? Bây giờ hoàn cảnh gia đình con rất khó khăn không thể trả nổi nợ.

Changed status to publish0 Shares