Khi ngồi thiền một lát thì bị đau.

283viewsThiền Định
0

Khi ngồi thiền một lát thì bị đau.

Changed status to publish0 Shares