Khi ngồi thiền một lát thì bị đau.

421viewsThiền Định
0

Khi ngồi thiền một lát thì bị đau.

Changed status to publish0 Shares