Do hàng ngày con cúng thí thực không bỏ ngày nào. Nếu có ngày con có việc đi đâu thì con thắp hương mời họ đi theo và ở đó con cúng cho họ ăn được không?

297viewsThờ Cúng
0

Do hàng ngày con cúng thí thực không bỏ ngày nào. Nếu có ngày con có việc đi đâu thì con thắp hương mời họ đi theo và ở đó con cúng cho họ ăn được không ?

Changed status to publish0 Shares