Con phóng sinh cá lóc nhưng lại ăn thịt cá lóc vậy tội con có được bù trừ không?

66viewsNhân Quả
0

Con phóng sinh cá lóc nhưng lại ăn thịt cá lóc vậy tội con có được bù trừ không ?

Changed status to publish0 Shares