Con gửi Hương Linh vào nhiều chùa, được không thầy? Gửi xong rồi ngày giỗ lên mộ thắp hương được không thầy?

318viewsThờ Cúng
0

Con gửi Hương Linh vào nhiều chùa, được không thầy ? Gửi xong rồi ngày giỗ lên mộ thắp hương được không thầy ?

Changed status to publish0 Shares