Con đang sống ở nhà tập thể nhưng muốn thỉnh tượng Phật, Bồ Tát về thờ được không Thầy?

284viewsThờ Cúng
0

Con đang sống ở nhà tập thể nhưng muốn thỉnh tượng Phật, Bồ Tát về thờ được không Thầy ?

Changed status to publish0 Shares