Có người bảo Kinh Pháp Hoa là Kinh Đại Thừa không được đọc tụng ở nhà sẽ bị đổ nghiệp, đúng không Thầy?

122viewsTu Tập
0

Có người bảo Kinh Pháp Hoa là Kinh Đại Thừa không được đọc tụng ở nhà sẽ bị đổ nghiệp, đúng không Thầy ?

Changed status to publish0 Shares