Bàn thờ mà bát nhan tự nhiên phát cháy rụi hết, có sao không?

341viewsĐiềm BáoThờ Cúng
0

Bàn thờ mà bát nhan tự nhiên phát cháy rụi hết, có sao không ?

Changed status to publish0 Shares