Học thêm

hoc-them

Một bài lý thuyết toán mới được quy định dạy trong hai tiết. Trong hai tiết đó, giáo viên phải kiểm tra bài cũ, và xử lý một số việc khác, nên hai tiết chẳng còn được bao nhiêu.

Với số thời gian ít ỏi đó được dùng giảng một bài lý thuyết mới cho cả lớp đều hiểu là điều bất khả thi. Khoảng 3 em nghe qua một lần là hiểu rõ, có thể áp dụng làm bài tập. Khoảng 15 em cần phải được giảng kỹ lại lần nữa mới hiểu, và giải đạt yêu cầu được hơn phân nửa bài tập. Còn lại thì xin thưa, giáo viên phải giảng đi giảng lại nhiều lần mới hiểu, và hiểu rồi vẫn không đủ sức giải bài tập đạt yêu cầu phân nửa.

Sức thông minh của con người rất chênh lệch so với nhau. Thời gian quy định cho bài học là theo tiêu chuẩn của các học sinh khá giỏi, còn các em trung bình và yếu kém, vốn chiếm đa số, thì ngay từ đầu đã bị bỏ qua.

Học sinh nào thông minh thì về nhà tự học thêm, tự làm bài tập thêm, sẽ nắm vững bài vở. Học sinh trung bình thì về nhà được người thân gia đình kèm cặp thì mới theo nổi chương trình. Vì lý do đó, nhu cầu học thêm ở nhà là có thật, giáo viên hay mở lớp dạy thêm là điều cần thiết từ mấy trăm năm qua.

Nhưng việc học thêm bị biến tướng tiêu cực vì có vài giáo viên ép học sinh học thêm để có thêm thu nhập do lương giáo viên thấp quá.

Hồi xưa chúng tôi học cũng phải rủ các bạn học nhóm với nhau cũng là một cách phải học thêm.

Nói chung, không học thêm cách này thì cũng phải học thêm cách khác. Mà ai chịu học thêm thì mới giỏi được.

 

Nguồn BKY

Xin lỗi đã làm phiền
Đọc sách và Xem phim
0 Shares