English for Buddhism

english-for-buddhism

Mỗi sáng thức dậy chắp tay:

Xin Tam Bảo gia hộ cho huynh đệ chúng con có thể nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh để sau này hoằng dương chánh pháp.

* Một huynh đệ:

Thưa, những người bạn nước ngoài gần đây con gặp và dẫn đi tu tập, ngay sau khi con kể:

– I’m a Buddhist

Câu đầu tiên mà các bạn ấy hỏi:

– bạn có biết ngồi thiền không? Bạn có thể hướng dẫn thiền cho mình không?

Có bạn còn hỏi sâu hơn:

– vậy cuối cùng của con đường thiền là gì? Tại sao giữa nhiều tôn giáo bạn lại chọn Đạo Phật? Mình đọc thấy Phật giáo Việt Nam có nhiều tông phái, sự khác nhau giữa các tông phái đó là gì?.

Hì… SP đã nói điều này từ rất lâu… Nên chúng con sẽ cố gắng học tiếng Anh và giúp nhau học để có thể chia sẻ đạo lý với người nước ngoài ạ.

 

Nguồn BKY

Đạo đức tái chế
Ngoại ngữ
0 Shares