Đường và Rác

duong-va-rac

Xem đường sá để hiểu Phước của một dân tộc, và xem Rác để hiểu Văn minh của một quốc gia.

Nếu đường bị lấn chiếm, lề đường chẳng đủ cho người đi bộ, thì biết người dân ở đó tham lam hẹp hòi ích kỷ, nên vùng đó thất đức. Nếu đường bẩn, nhiều rác xả bừa bãi, thì biết dân trí ở đó kém, không biết giữ vệ sinh chung. Trong nhà họ cũng chẳng khá gì.

Nếu đường nhiều ổ gà mà chẳng ai sửa lấp, thì biết dân ở đó không có trách nhiệm với cộng đồng, lối sống thờ ơ hờ hững, nên chẳng ai có phước cả.

Nếu một đất nước mà có nhiều điểm xấu về đường sá như thế thì nước đó ít phước, khó phát triển giàu lên được.

Còn rác thải dồn chung đem chôn lấp đại ở đâu đó thì biết tri thức của đất nước đó rất tệ, không phải đất nước văn minh.

 

Nguồn Facebook Trương Hồng Sơn

Một thế giới thiện nguyện
Children's prayers in the morning

Other posts of the serie

0 Shares