Đỉnh Núi Tuyết – Tập 4: Thần đồng

dinh-nui-tuyet-tap-4-than-dong

The white peak – Vol 4: Excellent child

Trải qua nhiều biến cố, năm nay Thái Tử Siddhatha cũng đã sáu tuổi. Nhà vua cho mời năm vị thân giáo sư về Hoàng cung để dạy cho Thái Tử. Thế nhưng cả năm vị thân giáo thọ sư và nhà vua đều bị bất ngờ bởi khả năng tiếp thu của Thái Tử Suddhatha, nhiều khi còn bị bắt bí bởi những câu hỏi không biết đường nào trả lời.

Và cũng trong tập này, lần đầu tiên Thái Tử Suddhatha biết đến tĩnh tọa và cảm thấy rất yêu thích. Hằng đêm, nhà Vua Sudhodan, Hoàng Hậu Pajapati và Thái Tử Siddhatha cùng nhau ngồi tĩnh tọa lắng tâm trong yên tĩnh.

Thái Tử rất thông minh, học đâu biết đó, học một biết mười, võ nghệ cao cường, đã có thể bắn tên trúng đích từ rất xa. Trong một buổi đi thăm rừng Lumbini với các vị giáo thọ sư, khung cảnh thật đẹp, có chú nai vàng đang gặm cỏ. Chợt một mũi tên bay vút hướng về phía chú nai, Thái Tử cũng giương cung…

Mua truyện:

Đỉnh Núi Tuyết 4 – Thần Đồng

Đỉnh Núi Tuyết - Tập 3: Người mẹ hiền
Đỉnh Núi Tuyết - Tập 5: Tấm lòng bao la
0 Shares