Đỉnh Núi Tuyết – Tập 26: Bài kinh trên sông

dinh-nui-tuyet-tap-26-bai-kinh-tren-song

The white peak – Vol 26: The sutra preached at the riverbank

Sau cuộc gặp gỡ cảm động trên phố, Đức Phật nhận lời thỉnh mời của hai ông bà lão- kiếp xưa từng nhiều lần là cha mẹ của Người, về nhà họ thọ thực nhưng từ chối ở lại mãi. Người vẫn về khu rừng ở Sankassa để an cư ba tháng mùa mưa, đồng thời vẫn tới lui để thuyết pháp cho ông bà.

Tôn giả Subhuti về thăm Uruvela, nơi có khu rừng Thế Tôn đã khổ hạnh sáu năm rồi đắc đạo. Tại đây Ngài đã giải đáp các thắc mắc của dân làng về những sự kiện xảy ra quanh Đức Phật trong sáu năm đó.

Kinh thành Vương Xá đang xảy ra hạn hán khắp nơi dù mùa mưa lẽ ra phải bắt đầu từ hơn một tháng trước. Cái đói, dịch bệnh và cướp bóc đang chực chờ… Nguyên nhân do đâu?
“Chánh pháp là thiết thực, hiện tại, không thời gian, đến để mà thấy”… Hai ông bà lão sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp đã chứng quả A Na Hàm, sau này sẽ không tái sinh vào cõi Người nữa…

Trong tập này, ta sẽ được biết về khả năng cường ký của tôn giả Ananda và tầm quan trọng trong việc gìn giữ chánh pháp của tôn giả sau này.

Trên đường về lại Kosambi, Đức Phật đã thuyết pháp- Bài pháp trên sông cho một nhóm các dân làng nơi một bờ sông vắng…

Mua truyện:

Đỉnh núi tuyết 26 – Bài kinh trên sông

 

Đỉnh Núi Tuyết - Tập 25: Cha mẹ kiếp xưa
Đỉnh Núi Tuyết - Tập 27: Kỷ cương đệ nhất
0 Shares